Historie kávy

Darka Coffee

Historie kávy

Odkud káva pochází

Dějiny kávy mají počátek v Etiopii, odkud pochází divoký kávovník. Jeho potomek, kávovník arabský (Coffea arabica) je zdrojem dvou třetin veškeré dnešní světové produkce kávy.

Kdy se přesně začala káva pěstovat, nelze zcela jednoznačně říci. Pokud pomineme legendy, pak se uvádí jako většina zdrojů, počátek pěstování kávy rok 575. Tehdy  se káva začala pěstovat v Jemenu. V arabském městě Mokka vzniklo centrum pro obchod s kávou, které mělo velký význam až do 15. století. V roce 1616 se Holanďanům podařilo získat semena kávy nebo celé rostlinky, a tak káva opustila Arabský poloostrov a vydala se na cestu přes celý svět. Nejprve byl kávovník přivezen na ostrovy Cejlon (dnes Srí Lanka), Sumatru a Jávu a poté dále do Evropy. Jeden kávovník byl také přivezen z Jávy do Amsterodamu, kde se mu velice dobře dařilo. O kávu se začali velmi zajímat také Francouzi. Kávovníky byly v té době tak cenným zbožím, že každý, kdo by je nějak poškodil, podléhal trestu smrti.

Pokřtění kávy

Když káva v 17. století dorazila do Evropy, někteří katoličtí kněží ji označili za "Satanův nápoj". Bylo to kvůli obavám, že by mohla káva nahradit víno, které, jak věřili, bylo posvěceno Kristem. Naštěstí papežovi Klementu VIII káva zachutnala, a tak náboženské dilema vyřešil tím, že nechal kávu pokřtít. Což od něj bylo velmi chytré a káva tak musela být také uznávána.

Rozšíření kávy od 18. století až dodnes

V 18. století vznikly plantáže na Guayaně, Kubě a na Jamajce. Kávovník byl také převezen z Francie na Martinik. Uvádí se, že Gabriel Mathieu de Clieu, který vezl na Martinik jednu sazenici kávovníku, se během doby, kdy se loď dostala do bezvětří a byl nedostatek sladké vody ,dělil o svůj příděl s touto rostlinkou. Tak cenné byly rostlinky kávovníku. 

Mladý kávovník, který se v roce 1706 dostal z Jávy do Amsterdamu, a jeho potomek z botanické zahrady v Paříži jsou předky všech kávovníků pěstovaných ve Střední a Jižní Americe. Gordon Wrigley k tomu napsal: "Genetický fond průmyslově pěstovaného kávovníku arabského je tedy velmi malý." Na počátku pěstování kávy tak stálo velmi malé množství sazenic kávovníku ale jeho rozkvět byl ohromující.

Zajímavosti o kávě

  • Káva pochází z Etiopie a až v roce 1616 se podařilo holanďanům získat první kávovník.
  • Za poškození kávovníku byl ve Francii v 17. století byl udílen trest smrti.
  • Dnes se kvůli nadměrné produkci přebytečná káva likviduje a neděje se to jen s kávou ale i jinými nadbytečně vypěstovanými plodinami.
  • Káva byla v 17. století označena za "Satanův nápoj". Díky papeži Klementu VIII však byla káva pokřtěna a tím v Evropě zachráněna.
  • Všechny kávovníky, které se dnes pěstují ve Střední a Jižní Americe, jsou potomky kávovníku přivezeného v 18. století do Evropy.

Komentáře

Napište komentář